Blommenholm vel

Høringsfrist om E18 (etappe 1)

Begrenset høring Strand – etappe 1 – E18-korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu – områderegulering. Frist er 20. februar 2017.
På bakgrunn av Oslopakke 3 avtale av 5. juni i år er det behov for å gjøre noen endringer i planene og gjennomføringen av E18 tiltaket i Bærum. Første etappe av utbyggingen begynner ved Lysaker og vil trolig avsluttes ved Strand. I tillegg skal det bygges ny tunnel fra Gjønnes til Strand og nytt veisystem fra Strand til Fornebu. Dagens Strandkryss utgår i 1. etappe. Løsningen ved Strand må endres noe i forhold til planforslaget som var på høring i august og september i år. De nærmeste berørte naboer varsles med dette om planendringene.

Last ned høringsbrev og informasjon som pdf:

Høringsbrev Strand
Beskrivelse av etappe 1_E18-korridoren
Landskapsplan etappe 1 Strand
Revidert landskapsplan Strand
Reguleringsplan_E18_Holtet 6-10