Årsmøter

Les protokollen her i pdf-format: Protokoll_årsmøte_Blommenholm_vel_2015

24. mars kl. 19.00 på Blommenholm skole

Vi gleder oss til å ønske beboerne på Blommenholm velkommen til årsmøte 2015. På dagsorden står det viktige saker og deilige kaker og nabonettverksbygging. Tema for foredraget vil i år være en statusrapport om E-18 ved Knut Gløersen og Bendicte Petersen fra Statens Veivesen (kl. 20).

Kakepausen er etter sakslisten kl. 19.45.

Sakslisten:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, sekretær og to personer til å undertegne protokollen
  2. Årsberetning 2014 – 2015 med hovedvekt på de viktigste sakene
  3. Regnskap 2014 med kommentarer og revisjonsberetning
  4. Budsjett og fastsettelse av kontingent for 2015/16
  5. Valg: Valgkomitéens forslag vil foreligge på møtet